Chiều 30/3, với 429/449 đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia với bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Đọc dự thảo Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV và chức vụ Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ luật Tổ chức Cán bộ, căn cứ luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, căn cứ nội quy kỳ họp Quốc hội, căn cứ tờ trình số 841 ngày 29/3/2021 của UBTVQH, căn cứ biên bản kiểm phiếu kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV và chức vụ Chủ tịch Hồi đồng bầu cử Quốc gia ngày 30/3/2021, quyết định:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV và chức vụ Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi Quốc hội bầu được Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng Quốc gia.

Sau khi ông Nguyễn Hạnh Phúc đọc tờ trình, Quốc hội tiến hành lấy ý kiến bằng hình thức bỏ phiếu công khai. Trong số 449 đại biểu tham gia biểu quyết, tương đương 93,54% tổng số đại biểu Quốc hội, có 429 đại biểu tán thành, tương đương tỷ lệ 89,38%, 15 đại biểu không tán thành, tương đương 3,13% và 5 đại biểu không biểu quyết, tương đương 1,04%. Như vậy Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia với bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã chính thức được thông qua.

Trước đó, Quốc hội đã bỏ phiếu kín về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia với bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Buổi sáng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, đã thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đọc tờ trình miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia với bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Phát biểu điều hành phiên họp buổi sáng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự, tại Kỳ họp 11, Quốc hội sẽ thực hiện quy trình, thủ tục bầu, miễn nhiệm, phê chuẩn một số lãnh đạo các cơ quan nhà nước theo quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, nội quy kỳ họp; bao gồm: Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, các Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, một số bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước, các Phó Chủ tịch cùng một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng An ninh.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu làm Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII. Bà trở thành nữ chính khách Việt Nam đầu tiên giữ các cương vị này, đồng thời cũng là người đầu tiên thực hiện quy định tuyên thệ khi nhậm chức.

Ngày 11-6-2020, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về bầu Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đối với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân sinh ngày 12/4/1954, quê quán xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Bà là Thạc sĩ kinh tế, cử nhân chính trị.

Tóm tắt quá trình công tác của bà Nguyễn Thị Kim Ngân


Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác(Đảng, chính quyền, Đoàn thể)
Nhân viên Văn phòng Ban Kinh tài khu 8
Giải thể Khu, chuyển về Văn phòng Ty Tài chính Bến Tre
Cán bộ Phòng Tài vụ – Thu quốc doanhPhó phòng Tài vụ – Thu quốc doanh (bổ nhiệm 6/1983)
Phó phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp
Phó Bí thư Đảng ủy cơ quanPhó Giám đốc Sở Tài chính – Vật giá
Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Liên cơBí thư Đảng ủy, Quyền Giám đốc Sở Tài chính – Vật giáỦy viên Ban chấp hành Liên đoàn lao động tỉnh
Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính – Vật giáỦy viên Ban chấp hành Đảng ủy Liên cơỦy viên Ban chấp hành Liên đoàn lao động tỉnh
Thứ trưởng Bộ Tài chính; Ủy viên Ban cán sự Đảng: Bí thư Đảng ủy cơ quan Bộ (từ 1996 đến 2002)Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan kinh tế Trung ương (từ 1996-2002)
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần IX của Đảng Cộng sản Việt Nam được bầu làm Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa IX.Thứ trưởng Bộ Tài chính
Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa IXBí thư tỉnh ủy Hải Dương
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần X của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếp tục được bầu làm Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa X.Thứ trưởng Bộ Tài chính
Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XBí thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Thương mại
Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XBí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần XI của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếp tục được bầu làm Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XI và được bầu làm Bí thư Trung ương Đảng khóa XIBộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Bí thư Trung ương Đảng khóa XITại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XII được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCNVN
Tại Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa XI, được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIPhó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCNVN
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếp tục được bầu làm Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII và Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII.Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCNVN
Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIITại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, bà được bầu làm Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Bà trở thành nữ chính khách Việt Nam đầu tiên giữ các cương vị này, đồng thời cũng là người đầu tiên thực hiện quy định tuyên thệ khi nhậm chức.
Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIIChủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV
Theo Nhịp sống kinh tế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also

Lý do tiền số dễ ‘bốc hơi’

Sự biến động dữ dội của giá tiền số thời gian qua do thị … …