Ngày 31/3, Quốc hội sẽ tiến hành bầu tân Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia thay thế bà Nguyễn Thị Kim Ngân mới được Quốc hội mãn nhiệm ngày 30/3.

Theo chương trình Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, sáng 31/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Ngay sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết, tân Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ.

Cũng trong buổi sáng ngày 31/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch Quốc hội. Tiếp theo đó, các đoàn đại biểu sẽ thảo luận tại Đoàn về việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch Quốc hội.

Theo Nhịp sống kinh tế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also

Lý do tiền số dễ ‘bốc hơi’

Sự biến động dữ dội của giá tiền số thời gian qua do thị … …