Sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng và triển khai quyết liệt, ngày 23/03/2021 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Dat Xanh Services) đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng số 29/GCN-UBCK.

Từ ngày 31/03/2021, Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh chính thức thực hiện chào bán lần đầu ra công chúng kèm theo niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán nhằm gia tăng tính minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, tạo điều kiện thuận lợi và đa dạng hóa phương thức huy động vốn trên thị trường chứng khoán. Công ty sẽ sử dụng toàn bộ số tiền dự kiến huy động được từ đợt phát hành để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Theo Nhịp sống kinh tế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also

Lý do tiền số dễ ‘bốc hơi’

Sự biến động dữ dội của giá tiền số thời gian qua do thị … …